Info sitemap

Deze web site geeft een overzicht van mijn fotowerk. Naast highlights en recente foto’s zijn foto’s en foto series te zien vanuit drie verschillende invalshoeken:

Ook zijn  foto’s van fotografen uit mijn familie- en vriendenkring te zien, per jaar gerangschikt.


Een ander deel van de web site bestaat uit capita selecta op gebied van muziek. In de voetsporen van Bach bijvoorbeeld geeft een overzicht van de plekken waar deze componist der componisten gewoond en gewerkt heeft.


Verder zijn er afzonderlijke websites voor family-foto’s en fotoserie's van de vele excursies die ik samen met mijn Utrechtse studiegenoten (sociaal-geografen) heb gemaakt. Voor deze websites is een wachtwoord noodzakelijk.  The world of Leica, experience

Wetzlar, 07/2019

Leica Q-P, LR, ©ahe-fOskar Barnack 1879-1936 uitvinder kleinbeeldfotografie

Wetzlar, 07/2019

Leica Q-P, LR, ©ahe-fOver deze website